Gränna Näringslivsförening är en ideell förening.

Föreningen har till ändamål att främja och utveckla näringslivet i Gränna med omland till gagn för föreningens medlemmar och deras kunder, boende och besökande. Föreningen skall

  • stimulera företagskontakter och företagssamverkan
  • underlätta tillkomsten av ett brett och varierat utbud av produkter, tjänster och service
  • utveckla medlemmarnas kunskap och kompetens
  • sprida kännedom om Gränna med omland genom aktiv marknadsföring
  • verka för besökares trevnad och bekvämlighet
  • medverka vid arrangemang i samverkan med kommunen, föreningar och övriga intressenter
  • företräda medlemmarna i kontakter med kommunen och andra offentliga organ
  • samverka med andra aktörer i utvecklingen av Gränna med omland
  • medverka som partner eller huvudman i olika former av projekt

Event och marknadsföringsgruppen.

Gruppen ansvarar för mediebevakning och i vilka medier vi skall synas och samarbeta med. Hjälpa till med arrangemang i Gränna och vad som är bra för Gränna. Jobbar även med Gränna Hamnbolag, där GNF är aktieinnehavare. Anordnar Grevskapsgalan via en separat arbetsgrupp.

Etablering

Gruppen arbetar för ett ökat samförstånd med Jönköpings kommun för att lösa infrastrukturella frågor gällande framtiden i och för Gränna. Tex har gruppen arbetat med försök med P-förbud på del av Brahegatan under sommarperioden för att underlätta för turisterna att vandra på affärsstråket och öka attraktiviteten för affärer och caféer.

Citygruppen

Den viktigaste gruppen för att knyta samman handeln i Gränna och de gemensamma saker som finns för affärsidkarna. Det är citygruppen som ordnar med julgranar, julbelysning, flaggspel och mycket annat som händer i Gränna centrum. Citygruppen träffas varje månad på öppet morgonmöte.

Projekt.

Grevskapsappen.

Grevskapsappen är till för att visa vad man som besökare kan göra inom Grevskapet. Här hittar du intressanta platser, besöksmål samt ser vad som händer.

Ballongen.

Syftet är att skapa full finansiering av ballongen. Avsikten är att sälja 1200 andelsbevis å 500 kronor. Lämplig summa för ett hushåll och lämplig summa för företag att köpa ett antal andelar.

Grevskapsgalan

En gala för uppmuntran och glädje med ett överskott till ideella verksamheter.

Medlemskap

Tillsammans kan vi göra mer för Gränna. Välkommen som medlem i Gränna Näringslivsförening Du också!

Medlemskap kostar:
2 000 kr för företag (1 800 kr är avdragsgill serviceavgift) 500 kr för förening
200 kr för stödjande medlem utan rösträtt

Styrelse

Ordförande:
Bo Segersson, mail: bo@segersson.se
Kassör:
Jörgen Folkesson, mail: jorgen.folkesson@fhd.se
Ledamöter
Henrik Måhlberg, mail: henrik@orserumsbrunn.com
Henrik Berglund, mail: henrik@infografic.se
Liselott Jarkman, mail: liselott.jarkman@svenskfast.se
Cecilia Andersson, mail: cecilia@vretaholm
Karin Sjögren, mail: karin.sjogren@movemed.se
Suppleant:
Nathalie Kalmér, mail: nathalie.clarling@gmail.com