... ...

Brahälla

Per Brahes jaktslott

Brahälla, även kallat Brahehälla, är ett före detta jaktslott, numera ruin, beläget på en klippa över sjön Noen.

Per Brahe d.y. hade införskaffat Näs säteri 1659 och på dess marker började Brahälla uppföras 1680. Byggnaden uppfördes med skalmurar. Husets tak täcktes med träspån. Brahälla uppfördes i ett våningsplan med förstuga, en stor sal och tre mindre kammare. Byggnaden hade även en källarvåning och en altan på taket, likt Brahehus.