... ...

Mullbärsträden

Unika träd

I Stigby på södra ön finns en rest av knotiga träd som när de planterades på 1830 talet var planerade att ge god avkastning av silke.

Som mest producerades det ett år 24 kilo silkesgarn. Vilket idag kan tyckas mycket.

Resultatet färdigt silkesgarn motsvarade inte förväntningarna och odlingen lades ner 1844.

Sista föreståndarinnan på odlingen var Anna Ameen,  jägmästare Per Ohlins andra hustru.

Idag gör man av de välsmakande vita och svagt lila frukterna mullbärskarameller.