...

Näs Slottsruin

Näs slott är en borgruin på Visingsös södra spets. Byn Näs i närheten har givit borgen dess namn, i medeltida källor benämns den dock Visingsö eller Visingsö borg.b

Anläggningen uppfördes som kungaresidens under 1100-talet. Möjliga byggherrar var Sverker den äldre och hans son Karl Sverkersson. De flesta medeltida källor är ense om att borgen, särskilt i början av 1200-talet, stod i centrum för den svenska kungamakten. Detta var Sveriges första riksborg. Härifrån styrdes det allra tidigaste Sverige.