Om grevskapet

Välkommen till Grevskapet Gränna-Visingsö!

Slottet Visingsborg på Visingsö var en gång centrum i ätten Brahes väldiga grevskap. Per Brahe d.ä. blev tilldelad grevskapet av kung Erik XIV och när den siste greven Per Brahe d.y. övertog grevskapet år 1633 utökade han det till att bli det största av alla enskilda egendomar i det svenska riket. Han byggde ut Visingsborgs slott, han uppförde Brahehus och byggde om Västanå slott. Tillsammans bildade de tre slotten en triangel i vars mitt han år 1652 anlade staden Brahe-Grenna eller Gränna som den heter nu.

Mot slutet av 1600-talet drogs de svenska grevskapen in till kronan och en epok tog slut. Men kvar finns fortfarande det område som grevskapet omfattade, med sin fantastiska historia, sitt underbart vackert landskap och den idylliska staden som numera kanske är mest känd för sina polkagrisar.

Välkommen att uppleva Grevskapet Gränna-Visingsö!