... ...

Bothild Benesdotter av Broxvik

1300-talet

En rik och mäktig frälsekvinna. På godset Broxvik, som numera heter Östanå, lever Bothild Benesdotter under andra halvan av 1300-talet. När klostret i Vadstena håller på att uppföras bestämmer sig Bothild för att skänka flera gods som hon äger på Öland till klostret.

All denna egendom har Bothild dels fått i morgongåva av sina två avlidna makar, dels ärvt av sin avlidna son. Vid denna tid är hon alltså en mycket rik änka. I gåvobrevet till Vadstena kloster försäkrar hon att hon är frisk till både kropp och själ och således vet exakt vad hon gör när hon skänker godsen. Skälet till den stora givmildheten uppges vara att hon vill rena sin och familjens själar, så kallat själagagn.

 

Bild: Kalkmålning i Härkeberga kyrka, Uppland. Upplandsmuseet. (Generisk bild, föreställer inte Bothild av Broxvik.)