... ...

Berta Bergin

1864–1940

För kvinnans rösträtt. Berta föds i Gränna, men flyttar från staden tillsammans med familjen som liten flicka. Som vuxen återvänder hon till Gränna tillsammans med sin make och bygger Villa Berghem. Paret får aldrig några barn, men Berta tar sig an flera fosterbarn.

Berta är mycket intresserad av Grännas samhällsliv, men kan bara engagera sig i sådana föreningar som anses vara lämpliga för kvinnor, till exempel Lottaföreningen. Hon kämpar mycket för kvinnans rätt att få vara med och bestämma i samhället. När Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (en lokalförening till LKPR) bildas i Gränna, är det på Bertas initiativ och hon blir föreningens ordförande. De anordnar föreläsningar, fester och utställningar, och samlar in pengar till olika ändamål som ska gynna rösträttskampen.

Till slut blir Berta även invald i stadsfullmäktige i Gränna och sitter med där i många år. Där fortsätter hon att föra kvinnornas talan och argumentera för kvinnors rättigheter.

 

Bild: Berta Bergin, 1921. Fotograf: Calla Sundbeck. Grenna Museums arkiv.