...

Domarringar

I Avlösa, en bit söder om Tempelgården, finns resterna av ett domarringsgravfält. Det är från århundradet efter vår tideräknings början. Kvar finns tre mycket välbevarade domarringar vid sjökanten.