... ... ...

Ekskogen

Europas största sammanhängande ekskog

Europas största sammanhängande ekskog. Första ekollonplanteringarna anlades på Visingsö 1831 och 20 år framåt.

Under de första åren planterades 300.000 plantor. Ekarna planterades ursprungligen för att tillgodose flottans framtida behov av skeppsvirke.

Ekarna planterades på fin och bördig jord, som bönderna tidigare brukat. Vid stranden på östra sidan från hamnen söderut finns en cykelstig som sträcker sig genom skogen ända till Näs.

Hagavägen är en vacker grusväg med en lövsal fylld av fågelsång