...

Kumlaby kyrka

Medeltida kyrka med vackra 1400-tals målningar och torn att klättra upp i och beundra utsikten från.

Under 1100-talet fanns vid Kumlaby kyrka omfattande gravfält och på dessa anlades den först kristna kyrkan på ön. Den byggdes sannolikt i trä, men ersattes under 1100-talet av en stenkyrka.

Materialet är Visingsöskiffer med dörr- och fönsterinfattningar i sandsten. Kyrkan består av långhus, kor, absid och ett något senare tillbyggt västtorn. På 1400-talet valvslogs kyrkan och pryddes med kalkmålningar med motiv från helgonlegender och medeltida symbolik. Under medeltiden fungerade kyrkan som församlingskyrka för norra delen av ön samt i orostider även som försvarsanläggning.

Under 1500-talet slogs öns båda församlingar samman till en och när den nya Brahekyrkan(link) stod färdig på 1630-talet flyttades all kyrklig verksamhet dit. Istället förvandlade Per Brahe d y Kumlaby kyrka till skollokal för den av honom instifade ”Schola Brahea” - Visingsborgsskolan. Bland annat lät han kapa tornspiran och uppförde där en plattform varifrån eleverna, de s k djäknarna, kunde studera astronomi. I 175 år fungerade kyrkan som skola innan den lämnades åt sitt öde. Under ett antal år på 1800-talet användes kyrkan av missionsförsamlingen. 1922 genomgick kyrkan en genomgripande restaurering då den fick sitt nuvarande utseende.

Strax söder om Kumlaby kyrka ligger Hembygdsgården. Byggnaden uppfördes på 1600-talet som prästgård. Ett stenkast söder om den gamla uppfördes på 1800-talet en ny prästgårdsbyggnad. Efter att den äldre byggnaden tjänat ut som prästbostad har den bl a fungerat som tvättstuga, fårhus och scoutlokal. Sedan 1958 disponeras byggnaden av Hembygdsföreningen. På området finns sedan 1992 en loftbod, ett kokhus och ett spruthus som flyttas från den tidigare hembygdsparken. Ursprungligen kommer dessa byggnader från Ed.