...

Kungsladugårdarna

Från 1729

Vid Brahekyrkan ligger kungsladorna. De tillhörde Kungsgården på Visingsö. Från början var de byggda i fyra längor. Stenar i marken vittnar fortfarande om den större gården.

Ladorna är byggda i korsvirke i en tysk stil. Den norra längan, byggd 1729, användes ursprunligen till oxhus och senare som garvlada för ekbark. Den östra byggdes 1732 och användes då som nu till stall.

Ladorna är byggnadsminnesförklarade sedan 1935.