... ... ...

Parola Malm

Den gamla hamnen

En historisk plats med gamla anor. Allt sedan medeltiden var det böndernas skyldighet att ombesörja överfart av högre ämbetsmän, till och från ön.

År 1783 blev Parola Malm landningsställe för den första reguljära förbindelsen med Visingsö

Platsen återställs nu för att likna den ursprunliga hamnen.