Röttle by

Idyllen vid forsen

Röttle by ligger strax söder om Gränna mellan Röttleåns vattenfall och dess mynning i Vättern. Namnet Röttle kommer från Rytlofors, den rytande forsen, vilket är belagt från 1279.

Redan 1330 omtalas kvarnar i Röttle ägda av kung Magnus Eriksson. Under Brahe-epoken anlades flera industrier här såsom pappersbruk, vantmakeri, musköttillverkning, krutstamp, svärdfejeri, kopparslageri med mera. Den därpå följande reduktionen medförde att det mesta av verksamheterna lades ned, endast pappersbruket och kvarndriften blev kvar. Pappersbruket var i drift fram till 1879. I slutet av 1800-talet blev Röttle på nytt platsen för industriell verksamhet. Då anlades gjuteri, bryggeri, laggkärlsfabrik, snusfabrik, oljeslageri, benstamp med mera. På 1920-talet reglerades Röttleån och kvarndriften tvingades upphöra.

Byns karaktär kommer från de industrier som har utnyttjat Röttleåns vattenkraft. Flera kvarnar har funnits längs ån. Idag finns två stycken bevarade, Rasmus kvarn och Jerusalems kvarn. Rasmus kvarn byggdes på 1600-talet som en borr- och slipkvarn, men byggdes om i början av 1700-talet till en kvarn för att mala mjöl. Jerusalems kvarn är äldre och byggdes troligen under sen medeltid. Vid Röttle hamn nere vid Vättern finns grillplats och badmöjligheter.