... ...

Rysskyrkogården

Under åren 1715-1718 förvarades ca tvåtusen krigsfångar på Visingsö.

Flertalet av dem var ryssar, tagna under den karolinska arméns inledningsvis så framgångsrika fälttåg i öster.

Här vilar ett hundratal av de olyckliga själar, som aldrig fick se moder Ryssland igen.