Uppgränna Byalag

Byalagets idé och mål är:

  • att på ett varsamt sätt vårda byns natur, traditioner, värna dess kulturvärden samt verka för dess bevarande
  • att initiera och genomföra projekt med inriktning på; aktivitet och gemenskap
  • att verka för utveckling som gynnar de boende och ger byn attraktionskraft

E-post: Byagarden@uppgrenna.com
Mobil: 072-183 06 46
Url (external): http://www.uppgrenna.com