...

Visingsö Museum & Gamla Braheskolan

Gamla Braheskolan på Visingsö är en kulturbyggnad med en unik historia. Den byggdes 1663 som tingshus för Visingsö. Det var under den tiden som Visingsö ingick i Visingsborgs grevskap och greve Per Brahe d y bekostade byggnaden. Tingshuset var en påkostad byggnad och unik genom att den byggdes i sten, då de flesta byggnader vid den här tiden byggdes i trä.

Enligt de uppgifter vi har var den försedd med trappgavlar och hade på så vis en stilmässig anknytning till Visingsborgs slott. Den bestod av ett enda rum och hade målade dekorationer på vägg och tak. Det blev en riktig paradbyggnad för grevskapet och är idag den äldsta bevarade tingshusbyggnaden i Jönköpings län och byggnadsminnesförklarad sedan 1964.

Tiden som Tingshus blev kort. Efter reduktionen av Visingsborgs grevskap 1680, miste det sin funktion som tingshus. Istället togs det i anspråk för det nyinrättade gymnasiet i anslutning till den högre lärdomskolan som hade inrättats av Per Brahe d y redan 1636. Från 1656 hade den sina lokaler i den närbelägna Kumlaby Kyrka, som hade byggts om till skolhus.

Anledningen till att skolan och gymnasiet kunde leva vidare efter reduktionen var att Per Brahe d y hade inrättat en skolegodsfond – som för övrigt än idag finns kvar. Med i huvudsak avkastning från denna fonds många egendomar bedrev skolan sin verksamhet till 1816 då den flyttades över till Jönköping. Anledningen till flytten var att elevantalet minskade och man ansåg att den låg alltför geografiskt isolerad. År 1832 anslogs medel ur skolegodsfonden till en barnskola i det gamla skolhuset och sedan dess har byggnaden huvudsakligen utnyttjas som skollokal.

Byggnaden fungerar numera som museum. Utställningen byggdes upp våren 1992 och visar Visingsös historia med särskild tyngdpunkt på grevskapstiden och byggnadens historia som tingshus och skola.