... ...

31. Visingsögrisen

Våra produkter kommer från grisar som är uppväxta på Visingsö av vårt egenproducerade spannmål.

Vårt kött finns att köpa på Ravelsmarks Gård, för mer information besök vår hemsida, www.visingsögrisen.se

Ravelsmarks gård, 563 92 Gränna